policy-imgA.Z Måleri och Fasad AB drivs av välutbildade yrkesmän med mångårig erfarenhet inom måleri- och fasadarbeten, såväl utvändigt som invändigt. Vi erbjuder i princip alla måleritjänster som förekommer i samband med målning av bostäder, villor, affärslokaler, industrifastigheter, fasader, fastigheter och fritidshus.

Vi ska uppfylla de krav som kunder, myndigheter och personal ställer på oss.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001. Vårt ledningssystem omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

I vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar och olyckor åtar vi oss följande;

Kvalitet

  • Egenkontroller utförs tillsammans med kunden, om det är möjligt, för att leverera de måleritjänster som kunden önskar
  • Vi försöker hålla avtalade tidsplaner. Om förseningar trots allt inträffar, informerar vi kunden om det så snart som möjligt.
  • Tjänsterna utförs av yrkesskicklig och utbildad personal.
  • Vi erbjuder 2-5-års garanti på utförda arbeten.

Miljö

Vi arbetar för att skydda miljön genom att:

  • Välja material med minskad miljöpåverkan när så är möjligt genom t ex främst arbeta med Teknos AB, Nordsjö AB, Alcro Färg AB, Caparol Sverige AB färgsystem. Inga andra färgproducenter har så många produkter rekommenderade av Astma och Allergiförbundet.
  • Miljöanpassa våra transporter genom att samordna våra resor och prioritera sk miljöfordon vid införskaffande av nya fordon.
  • Vi försöker att förebygga att avfall uppstår, när det är möjligt. Det avfall som ändå uppstår sorterar vi enligt gällande författningar.

Arbetsmiljö

  • Arbetsmiljön ska vara säker för våra anställda. Av den anledningen utför vi alltid riskbedömningar på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas.
  • För att minska arbetsmiljöbelastningen, väjer vi arbetsmetoder som är så skonsamma som möjligt för personalen.
  • Vi månar om vår goda stämning bland medarbetarna. Den bygger på bra intern kommunikation samt friska och kompetenta medarbetare.

Elindalsgatan 6, 504 33 Borås
Tel: 033-237772
Mobil: 073-5836805