policy-imgA.Z Måleri och Fasad AB drivs av välutbildade yrkesmän med mångårig erfarenhet inom måleri- och fasadarbeten, såväl utvändigt som invändigt. Vi erbjuder i princip alla måleritjänster som förekommer i samband med målning av bostäder, villor, affärslokaler, industrifastigheter, fasader, fastigheter och fritidshus.

Vi ska uppfylla de miljö- och arbetsmiljökrav samt övriga krav som kunder, myndigheter och personal ställer på oss.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001. Vårt ledningssystem omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

I vårt arbete med ständig förbättring ur kvalitets-, miljö och arbetsmiljösynpunkt och för att skydda miljön samt minimera risker för arbetsrelaterade olyckor åtar vi oss följande:

Kvalitet

  • Egenkontroller utförs tillsammans med kunden, om det är möjligt, för att leverera de måleritjänster som kunden önskar
  • Vi försöker hålla avtalade tidsplaner. Om förseningar trots allt inträffar, informerar vi kunden om det så snart som möjligt.
  • Tjänsterna utförs av yrkesskicklig och utbildad personal.
  • Vi erbjuder 2-5-års garanti på utförda arbeten.

Miljö

Vi arbetar för att skydda miljön genom att:

  • Välja material/färg med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi använder oftast Teknos AB färgsystem, önskar kunden något annat så väljer vi det.
  • Miljöanpassa våra transporter genom att samordna våra resor och prioritera sk miljöfordon vid införskaffande av nya fordon.
  • Vi försöker att förebygga att avfall uppstår, när det är möjligt. Det avfall som ändå uppstår sorterar vi enligt gällande författningar.

Arbetsmiljö

  • Arbetsmiljön ska vara säker för våra anställda. Av den anledningen utför vi alltid riskbedömningar på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas. Vi har som mål att inga arbetsrelaterade olyckor ska ske.
  • Vi väljer arbetsmetoder som är så skonsamma som möjligt för personalen.
  • Vi månar om vår goda stämning bland medarbetarna. Den bygger på bra intern kommunikation, samråd och medverkan samt friska och kompetenta medarbetare.

 

Azem Shala, VD

 

Elindalsgatan 6, 504 33 Borås
Tel: 033-237772
Mobil: 073-5836805