Slottsberget 3

Nybyggnad av flerbostadshus uppgår till 13 byggnader i Göteborg  med 75 lägenheter.